Stichting EduWiser is ontstaan vanuit het ideëel beeld om alle leerlingen op school actiever bezig te laten zijn met de ontwikkelingen van de maatschappij en voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan.

Op dit moment spelen robotica en programmeren een steeds grotere rol in de maatschappij, waarbij in de dagelijkse samenleving de samenwerking tussen mens en technologie steeds belangrijker wordt. Het RobotWise lesprogramma is ontstaan om kinderen en leerkrachten te helpen bij deze veranderingen. U kunt hier meer lezen over het RobotWise lesprogramma.

HOE KUNNEN WE ELKAAR & 1,5 MILJOEN KINDEREN HELPEN?

In Nederland zijn er 1,5 miljoen kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan. Na school zijn er nog eens 251.598 kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang, waar ze ook hun talenten kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat we alle kinderen in Nederland kunnen helpen bij het voor te bereiden van hun toekomst.

De Stichting heeft een ideëel beeld waarbij we weten dat we de doelstellingen niet alleen realiseren. De Stichting wilt daarom mensen verbinden, inspireren en vooral delen, zodat alle kinderen in Nederland al op vroege leeftijd zich kunnen ontwikkelen in hun talenten. We zorgen ervoor dat het rad gaat draaien en hebben uw hulp hard nodig om het rad sneller te laten draaien!

SAMENWERKEN MET HET BEDRIJFSLEVEN CREEERT EEN GROTER DRAAGVLAK

Een mooie uitdaging voor schoolbesturen, leerkrachten, leerlingen en de ouders. Waarbij we naast deze doelgroep ook het bedrijfsleven nodig hebben om de kinderen inzicht te geven in de beroepsmogelijkheden en actief bezig te laten zijn met de ontwikkelingen in de maatschappij.

Met de werkwijze van onze Stichting krijgen de kinderen tijdens hun schoolcarrière de mogelijkheid om samen te ontdekken en spelenderwijs skills (verder) te ontwikkelen waarvan ze zelf niet wisten dat ze die hadden. Hierdoor doen ze al op vroege leeftijd ervaringen op zoals het in de “grote mensenwereld” ook gaat. Om kinderen dit te kunnen laten ervaren hebben we buddy’s en sponsoren nodig! Met u als buddy of sponsor creëren we een groter draagvlak om bijvoorbeeld technologie in te gaan zetten als hulpmiddel voor toekomstgericht onderwijs. Via uw bijdrage laat u niet alleen uw relaties, maar ook uw eigen bedrijf zien hoe belangrijk het stimuleren van kinderen en hun talentontwikkeling is.

U kunt hier meer lezen over uw hulp aan Stichting EduWiser.

9 maart 2017 in Vakantiekampen

Save The Dates: Robot Playground in de ZOMERvakantie 2017

De zomervakantie lijkt nog heel ver weg, maar de meeste van ons zijn toch al druk bezig met de planning.  Ook is er in de ZOMERvakantie een Robot Playground. Zie…

Read More
9 maart 2017 in Vakantiekampen

Save The Dates: Robot Playground in de MEIvakantie 2017

De voorjaarsvakantie is net voorbij, maar we zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen van onze Robot Playground in de MEIvakantie. Zie de video om te zien wat een Robot…

Read More