Stichting EduWiser is ontstaan vanuit het ideëel beeld om alle leerlingen op school actiever bezig te laten zijn met de ontwikkelingen van de maatschappij en voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan.

Op dit moment spelen robotica en programmeren een steeds grotere rol in de maatschappij, waarbij in de samenleving de samenwerking tussen mens en technologie steeds belangrijker wordt. Er zijn verschillende lesprogramma ontstaan vanuit de vraag van leerkrachten die in gesprek waren met Sichting EduWiser met als doel om kinderen en leerkrachten te helpen bij de maatschappelijke veranderingen. 

HOE KUNNEN WE ELKAAR & 1,5 MILJOEN KINDEREN HELPEN?

In Nederland zijn er 1,5 miljoen kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan. Na school zijn er nog eens 251.598 kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang, waar ze ook hun talenten kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat we alle kinderen in Nederland kunnen helpen bij het voor te bereiden van hun toekomst.

De Stichting heeft een ideëel beeld waarbij we weten dat we de doelstellingen niet alleen realiseren. De Stichting wilt daarom mensen verbinden, inspireren en vooral delen, zodat alle kinderen in Nederland al op vroege leeftijd zich kunnen ontwikkelen in hun talenten. We zorgen ervoor dat het rad gaat draaien en hebben uw hulp hard nodig om het rad sneller te laten draaien!

MAATSCHAPPELIJK BELANG

Er is te weinig technisch personeel om alle ICT-vacatures te vervullen. De Marktmonitor ICT voorspelde voor 2016 een tekort van maar liefst 5.000 tot 7.000 ICT’ers. Tegelijkertijd zijn er zo’n 6.700 WW-uitkeringen voor middelbaar- en hoogopgeleide ICT’ers (bron: UWV). Doordat de technologie zo snel verandert, zijn er te weinig werkzoekenden met het juiste opleidingsniveau en de gevraagde skills. Er is dus sprake van een kwalitatieve mismatch.

Het onderwijs is volgens EduWiser het station om kinderen op jonge leeftijd bewust in aanraking te brengen met verschillende technologieën.

Hieronder de 4 maatschappelijke belangen waar EduWiser zich op richt met het RobotWise programma:

  1. Hoe kunnen we onze kinderen voldoende voorbereiden op hun toekomst m.b.t. hun kennis en vaardigheden? Zie “Ons onderwijs2032” van de Rijksoverheid 
  2. Hoe kunnen we de leerkracht helpen in hun veranderende rol bij vernieuwend onderwijs? Zie “Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO)”
  3. Hoe kunnen we samen het tekort aan technisch gekwalificeerd personeel en een hoge werkloosheid in de techniek verbeteren? Zie “Monitor Techniekpact”; een coproductie van het Ministerie van Economische zaken en  Platform Bèta Techniek.              
  4. Hoe kunnen we samen het tekort aan leerkrachten verkleinen? Zie ook “ Gezamenlijke aanpak lerarentekort voor Amsterdam”

SAMENWERKEN MET HET BEDRIJFSLEVEN CREEERT EEN GROTER DRAAGVLAK

Een mooie uitdaging voor schoolbesturen, leerkrachten, leerlingen en de ouders. Waarbij we naast deze doelgroep ook het bedrijfsleven nodig hebben om de kinderen inzicht te geven in de beroepsmogelijkheden en actief bezig te laten zijn met de ontwikkelingen in de maatschappij.

Met de werkwijze van onze Stichting krijgen de kinderen tijdens hun schoolcarrière de mogelijkheid om samen te ontdekken en spelenderwijs skills (verder) te ontwikkelen waarvan ze zelf niet wisten dat ze die hadden. Hierdoor doen ze al op vroege leeftijd ervaringen op zoals het in de “grote mensenwereld” ook gaat. Om kinderen dit te kunnen laten ervaren hebben we buddy’s en sponsoren nodig! Met u als buddy of sponsor creëren we een groter draagvlak om bijvoorbeeld technologie in te gaan zetten als hulpmiddel voor toekomstgericht onderwijs. Via uw bijdrage laat u niet alleen uw relaties, maar ook uw eigen bedrijf zien hoe belangrijk het stimuleren van kinderen en hun talentontwikkeling is.

U kunt hier meer lezen over uw hulp aan Stichting EduWiser.

26 januari 2018 in Uncategorized

Data Robot Playground vakanties 2018 bekend

De eerste data van de Robot Playgrounds in de komende vakanties zijn bekend!!! Schrijf je snel in voor: Voorjaar/Krokus in Amstelveen (vlakbij Stadshart) bij de Rabobank Amstel & Vecht: dinsdag…

Read More
22 oktober 2017 in Evenementen

RobotWise in het Kids Lab van Bright Day 18 en 19 november 2017

De Robot Playground van RobotWise kan je opzoeken in het Kids Lab van Bright Day op 18 en 19 november 2017 hal 7 ! De Robot Playground is dit keer... Read More
19 september 2017 in Vakantiekampen

HERFSTvakantie Robot Playground Amstelveen & Utrecht

Woon jij ook in regio Noord of Midden dan heb je mazzel met een super coole Robot Playground in de vakantie! HERFSTvakantie #Robot #Playground Woensdag 18 en/of donderdag 19 oktober... Read More
9 maart 2017 in Vakantiekampen

Save The Dates: Robot Playground in de ZOMERvakantie 2017

De zomervakantie lijkt nog heel ver weg, maar de meeste van ons zijn toch al druk bezig met de planning.  Ook is er in de ZOMERvakantie een Robot Playground. Zie…

Read More