ROBOTWISE LESPROGRAMMA

Vanuit de vraag van scholen heeft Stichting EduWiser in samenwerking met twee pilotscholen het RobotWise lesprogramma ontwikkeld.

De vraag vanuit de scholen was een oplossing voor de tijdsdruk, het werken op verschillende niveaus met de leerlingen, weinig eigen inbreng van de leerlingen en het toepassen van de 21st century skills.

RobotWise biedt de oplossing op de uitdagingen die scholen nu hebben, door:

  • tijdswinst te creëren door innovatieve vakoverstijgende lesprogramma’s
  • digitale leermiddelen en robots te integreren in de reguliere lessen
  • leerkrachten een coachende rol te ervaren
  • hoge betrokkenheid en enthousiaste leerlingen & leerkrachten te creëren
  • talentontwikkeling te boosten door een diversiteit aan activiteiten
  • de 21st century skills te verankeren in het RobotWise lesprogramma

                                             “Socializing through technology”

RobotWise geeft invulling op de visie van “Het platform Onderwijs 2032” (initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) doorvertaald naar robotica en programmeren. RobotWise koppelt wetenschap en technologie aan de 21st century skills met in het bijzonder “computational thinking”.

De 21st  century skills zijn verankerd in onze werkwijze. Het lesprogramma is een innovatieve werkwijze met digitale middelen ondersteund met robots (Edutools), waarbij leerkrachten vakoverstijgend les geven met interactieve werkvormen.

RobotWise staat voor “socializing through technology”. Wat we hiermee bedoelen is dat technologie dient bij te dragen aan socialisatie en tot een grotere interactie tussen mensen. De samenwerking tussen mens & technologie wordt steeds belangrijker; wij zoeken onze Edutools dan ook met veel zorg uit, de technologie is een hulpmiddel en geen doel.

Hier kunt u informatie aanvragen voor het RobotWise lesprogramma.

De leerlingen waren zo enthousiast dat ze ook na school met RobotWise aan de gang wilden. Op de volgende pagina leest u meer over de RobotWise activiteiten na school.