ROBOTWISE LESPROGRAMMA

Vanuit de vraag van scholen heeft Stichting EduWiser in samenwerking met twee pilotscholen het RobotWise lesprogramma ontwikkeld.

De vraag vanuit de scholen was een oplossing voor de tijdsdruk, het werken op verschillende niveaus met de leerlingen, weinig eigen inbreng van de leerlingen en het toepassen van de 21st century skills.

                                             “Socializing through technology”

RobotWise geeft invulling op de visie van “Het platform Onderwijs 2032” (initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) doorvertaald naar robotica en programmeren. RobotWise koppelt wetenschap en technologie aan de 21st century skills met in het bijzonder “computational thinking”.

De 21st  century skills zijn verankerd in onze werkwijze. Het lesprogramma is een innovatieve werkwijze met digitale middelen ondersteund met robots (Edutools), waarbij leerkrachten vakoverstijgend les geven met interactieve werkvormen.

RobotWise staat voor “socializing through technology”. Wat we hiermee bedoelen is dat technologie dient bij te dragen aan socialisatie en tot een grotere interactie tussen mensen. De samenwerking tussen mens & technologie wordt steeds belangrijker; wij zoeken onze Edutools dan ook met veel zorg uit, de technologie is een hulpmiddel en geen doel.

Hier kunt u informatie lezen over het RobotWise lesprogramma en de naschoolse actviteiten.